سیستم جامع فروش و خدمات مشترکین تلفن سیار (GSM/WLL)

نرم‌افزار جامع فروش و خدمات مشترکین تلفن سیار (BillYard-M)

سیستم جامع صدور صورت‌حساب
و خدمات مشترکین (Multity)

سیستم جامع صدور صورت‌حساب و خدمات مشترکین برق(BillYard-E)

معرفی
این سیستم بخشی از محصولات شرکت مهندسی پدیدپرداز در حوزه‌ی سیستم‌های صدور صورتحساب و خدمات مشترکین (در بخش تلفن ثابت) است. بخش مربوط به صدور صورتحساب مربوط به دیتا و سیم خصوصی هم اکنون در شرکت مخابرات استان تهران نصب و در حال راه¬اندازی می¬باشد.

قابلیت‌ها
از اهّم قابلیت‌های این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سیستم کاملا تحت وب
  • امکان دسته بندی کردن سرویس¬ها از طریق مدیریت پکیج
  • تولید یک قبض برای مشترکینی که از چند سرویس مانند تلفن ثابت، دیتا، سیم خصوصی و ... استفاده می¬کنند، با استفاده از افزودن لایه¬ی Agreement.
  • امکان تهیه آمارها و گزارش‌های متنوع مالی و اداری

معماری و فناوری توسعه

  • معماری: چند لایه و کاملاً تحت وب
  • محیط توسعه: JAVA / J2EE
  • پایگاه داده‌ها: Oracle 10g

صفحات نمایش نمونه:

  • p8-1
  • p8-2